Κατεψυγμένα προϊόντα κρέατος

  • Aa
επιστροφή

Κατεψυγμένα Γύρος Χοιρινός Creta

5 κιλ

Κωδικός: 20000803 / Barcode: 2966318
Βάρος: 5,000 Kg / Τύπος: Κοπής

Εναλλακτικά:
Κατεψυγμένος Γύρος Χοιρινός Creta 10 κιλ 
Κωδικός: 20000800 Barcode: 2966306

Κατεψυγμένος Γύρος Χοιρινός Creta 15 κιλ 
Κωδικός: 20000801 Barcode: 2966307

Κατεψυγμένος Γύρος Χοιρινός Creta 20 κιλ 
Κωδικός: 20000802 Barcode: 2966321

Κατεψυγμένος Γύρος Χοιρινός Creta 30 κιλ 
Κωδικός: 20000799 Barcode: 2966308

Κατεψυγμένος Γύρος Χοιρινός Creta 40 κιλ 
Κωδικός: 20000805 Barcode: 2966343


επιστροφή