Διοικητικό Συμβούλιο

  • Aa

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Ονοματεπώνυμο Θέση Ιδιότητα
Εμμανουήλ Σ. Δομαζάκης Πρόεδρος &
Δ/νων Σύμβουλος
Εκτελεστικό μέλος
Κωνσταντίνος Στ. Δομαζάκης Αντιπρόεδρος &
Δ/νων Σύμβουλος
Εκτελεστικό μέλος
Ελένη Δομαζάκη Μέλος Μη εκτελεστικό μέλος
Κωνσταντίνος Φρουζής Μέλος Εκτελεστικό μέλος
Εμμανουήλ Κοτζαμπασάκης Μέλος Ανεξάρτητο,
μη εκτελεστικό μέλος
Βασίλειος Βουμβουράκης Μέλος Ανεξάρτητο,
μη εκτελεστικό μέλος
Ανδρέας Μερίκας Μέλος Ανεξάρτητο,
μη εκτελεστικό μέλος