Ενημέρωση επενδυτών - άρθρο

  • Aa
επιστροφή

Αγορά ιδίων μετοχών

H Εταιρεία “ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ" σε εφαρμογή του άρθρου 4 παρ. 4 του υπ' αριθμ. 2273/2003 κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ανακοινώνει ότι, βάσει των σχετικών αποφάσεων της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της (συνεδρίαση της 22.06.2016) προέβη μέσω του μέλους του Χ.Α. NUNTIOUS Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. σε αγορά 390 ιδίων μετοχών την 20.09.2016 συνολικής αξίας 164,65 ευρώ και την 22.09.2016 σε αγορά 300 ιδίων μετοχών συνολικής 130 ευρώ
επιστροφή